Documentación relevante

Documentación organizativa

  • Matriz de responsabilidades
  • Documento de planificación